Vertrouwenspersoon

RKSV Nemelaer wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en op plezierige wijze met voetbal kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.

Maar stel nu dat ….

Voor al het gedrag dat het plezier in voetballen in de weg staat en je niet zelf op kunt lossen, kun je bij de vertrouwenspersoon, Margriet van Duinen terecht.

Even voorstellen; Margriet van Duinen

Vertrouwenspersoon; Margriet van Duinen

Ik ben Margriet van Duinen. Ik ben getrouwd met David en samen hebben wij drie kinderen: Lotte, Diederik en Mare. Diederik is de  actieve voetballer binnen ons gezin en voetbalt al jaren met plezier bij Nemelaer.

Ik heb dan ook al heel wat uurtjes langs de lijn doorgebracht. Mijn beroep is arts voor mensen met een verstandelijke beperking. Een baan waarbij goed luisteren, het zoeken naar een passende oplossing en het afwegen van belangen veel aan bod komt. Sinds een jaar ben ik vertrouwenspersoon voor een zorgboerderij. Nu heeft het bestuur van Nemelaer gevraagd of ik deze functie ook voor de voetbalvereniging zou willen vervullen. Graag zet ik me op deze wijze voor de Nemelaer in.

Wat is ongewenst gedrag?

Plezier in sport en ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, vechten, schoppen, slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar jij of een ander onder lijdt.

Het is jammer, maar overal waar groepen mensen bij elkaar komen bestaat de kans dat ongewenst gedrag ontstaat. Met het aanwijzen van een vertrouwenspersoon geeft het bestuur aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Op ons sportpark kunnen we op een ontspannen manier voetballen en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag, dat als een grapje begon, vervelend wordt. Jij of iemand anders in je omgeving kan daar onder lijden. Dan gaat het gedrag over een grens.

Wanneer neem je contact op?

Als er problemen zijn kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen zelf. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een beroep op mij gedaan worden. Samen bekijken we op welke manier het beste gehandeld kan worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zullen  geen verdere stappen worden ondernomen.

Margriet is telefonisch bereikbaar op 06-21546779 of via de mail op mjvduinen@kpnmail.nl als je zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of dat je tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders er onder lijdt.

Hoofdsponsor

Sponsors