Vrijwilligersbeleid

Aannamebeleid nieuwe vrijwilligers

Een vereniging kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers. Ook bij Nemelaer besteden veel mensen een groot deel van hun vrije tijd in de begeleiding van jeugd en seniorenteams,  het regelen van wedstrijden, het trainen, het onderhoud van de accommodatie en nog veel meer.

Het is belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten binnen in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Het is nadrukkelijk de bedoeling te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met ons aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze sportorganisatie te ambiëren.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

  • Een kennismakingsgesprek
  • Indien van toepassing controle van diverse referenties (zoals eerdere sportverenigingen bellen, checken van register met tuchtuitspraken voor zeden in de sport)
  • Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), dat herhalen we elke 5 jaar
  • De beoogde vrijwilliger is of wordt lid van de KNVB, waarmee de vrijwilliger valt onder het tuchtrecht van de KNVB
  • Bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels:

We zijn sportief zowel op als buiten het voetbalveld,

We hebben respect voor elkaar,

Afspraken komen we na,

We zijn betrokken en helpen elkaar,

We houden het netjes,

De benadering is altijd positief,

We hebben plezier.

Dit zijn de belangrijkste punten uit ons vrijwilligersbeleid. Lees hier ons volledige beleid.

Hoofdsponsor

Sponsors