Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen lidmaatschap

Wanneer je je lidmaatschap op wilt zeggen, doe dit dan tijdig aan het einde van het seizoen via mail bij leden@nemelaer.nl. Als de afmelding niet tijdig gebeurt (vóór 1 juli), ben je voor het gehele nieuwe seizoen de volledige contributie verschuldigd. Maak een lopend seizoen altijd af zodat je andere spelers hiermee niet dupeert.

Let wel op dat wij geen (gedeeltelijke) contributie terugstorten. Kleding e.d. dien je gewassen weer in te leveren.

Onderbreking lidmaatschap

Indien men tijdelijk het lidmaatschap wil onderbreken vanwege een blessure of een verblijf in het buitenland, dan kan men dit melden middels een mail naar contributie@nemelaer.nl De tijdelijke onderbreking moet 3 maanden of langer zijn.

De contributie voor het gehele seizoen (10 actieve maanden) is dan als volgt: het aantal actieve maanden keer het jaartarief/10 vermeerderd met het aantal niet actieve maanden keer het tarief rustend lid/10. De maanden juni en juli tellen niet mee.

Bij opzegging en heraanmelding van het lidmaatschap geldt dat de volledige jaarcontributie over 2 jaren in rekening wordt gebracht indien men zich in 2 opeenvolgende seizoenen af- en opnieuw aanmeldt.

Hoofdsponsor

Sponsors